Управління з питань цивільного захисту,оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

 

 

Елементи погоди для РАГ

Прогноз Погоди

 

 Довідник для оцінки радіаційної обстановки

Ліквідація наслідків радіаційних аварій

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ТЕРИТОРІЙ У ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ АВАРІЇ НА ОБ'ЄКТАХ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

 МЕТОДИКА прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті

 Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об'єктах і транспорті (вкладки)

                Значення глибини поширення первинної хмари для деяких НХР ГТ1 (км)

                Значення поправного коефіцієнта Кt1, що враховує вплив температури повітря на глибину поширення первинної хмари НХР

                Значення глибини поширення вторинної хмари для деяких НХР ГТ2 (км)

                Значення поправного коефіцієнта Кt2, що враховує вплив температури повітря на глибину поширення вторинної хмари НХР

                Ступені вертикальної стійкості повітря в приземному шарі

                Значення коефіцієнта пропорційності Кк залежно від ступеня вертикальної стійкості повітря в приземному шарі

                Значення коефіцієнта впливу місцевості Км

                Значення комплексного показника Кр

                Значення кута ФІ залежно від ступеня вертикальної стійкості повітря в приземному шарі та довірчої імовірності PГ

               Коефіцієнт захищеності виробничого персоналу Кз від дії НХР (хлору)

               Коефіцієнт захищеності міського та сільського населення Кз від дії НХР

                Час випаровування НХР за швидкості повітря 1 м/с

                Значення коефіцієнта Кu залежно від швидкості вітру

                Швидкість перенесення переднього фронту хмари забрудненого повітря V залежно від швидкості вітру u та ступеня вертикальної стійкості повітря в приземному шарі

                Фізико-хімічні властивості деяких НХР

                Довідкова інформація про деякі НХР

                Критерії класифікації адміністративно-територіальних одиниць і хімічно небезпечних об'єктів (крім залізниць)

                Терміни в документі (16 термінів)

 

 

 

nach oben