Маєте проблеми зору?

Оберіть зручний формат:

  A-  A  A+

Управління з питань цивільного захисту

Кіровоградська обласна державна адміністрація

Управління та підрозділи     Діяльність     Заходи     Громадянам     Новини


Кількість відвідувачів: за добу:   86
від початку року:  83264
pologenna

1. Управління з питань цивільного захисту є структурним підрозділом Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі - Управління), що утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Кіровоградської області забезпечує виконання покладених на Управління завдань.

2. Управління підпорядковане голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, прийнятими у межах її компетенції, а також Положенням про Управління.

4. Управління має статус юридичної особи публічного права.

5. Робота Управління проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) та оперативними (місячними) планами, які затверджуються першим заступником (заступником) голови обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

6. Основним завданням Управління є забезпечення реалізації, у межах законодавства, на території області державної політики у сфері цивільного захисту.

7. Управління виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

4) забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері цивільного захисту;

5) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

6) розробляє заходи цивільного захисту для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території області і реагування на них;

7) організовує та забезпечує роботу обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій;

8) здійснює оповіщення керівного складу обласної державної адміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій області, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

9) забезпечує готовність технологічного обладнання та систем життєзабезпечення, засобів зв'язку, розміщених на пунктах управління обласної державної адміністрації;

10) забезпечує підтримання у постійній готовності до застосування обласної системи централізованого оповіщення,її сталого функціонування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;

11) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у вищі ступені готовності;

12) здійснює планування, організацію та проведення евакуації населення (прийому евакуйованого населення) із небезпечних зон (зон можливих бойових дій в особливий період), організовує роботу відповідної комісії з питань евакуації в області;

13) розробляє та забезпечує реалізацію обласних програм і планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

14) забезпечує навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

15) координує діяльність структурних підрозділів з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з питань цивільного захисту;

16) забезпечення реалізації на території області державної політики з охорони праці;

17) проводить моніторинг і аналіз стану охорони праці та промислової безпеки у межах області та вживає необхідні заходи реагування;

18) надає у межах своїх повноважень організаційно-методичну та роз'яснювальну допомогу з питань охорони праці спеціалістам структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

19) готує експертний висновок щодо рівня надзвичайної ситуації;

20) визначає потребу фонду захисних споруд цивільного захисту;

21) організовує облік фонду захисних споруд цивільного захисту та виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

22) забезпечує планування та організацію роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

23) організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду таких споруд;

24) готує і подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо:

організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в області, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій;

організації проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

віднесення відповідно до основних показників суб'єктів господарювання до категорій з цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

використання коштів резервних фондів бюджетів для виконання заходів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги;

контролю за реалізацією обласних заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

включення до проекту обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

організації роботи обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення;

вдосконалення законодавства з питань охорони праці.

25) разом з управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області:

розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення готовності органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час і в особливий період;

розробляє плани цивільного захисту та заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

координує діяльність формувань цивільного захисту і спеціалізованих служб цивільного захисту;

бере участь у перевірці наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту;

проводить заходи щодо створення і використання матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

організовує завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

організовує проведення оцінки радіаційної (хімічної) обстановки на територіях, забруднених унаслідок радіаційних (хімічних) аварій, і проведення радіологічного (хімічного) моніторингу та здійснює координацію роботи з визначення радіаційної (хімічної) обстановки на таких територіях;

організовує та здійснює визначені законодавством заходи радіаційного, хімічного, біологічного та медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

здійснює контроль за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об'єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

бере участь у проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечує ведення обліку і здійснення контролю за утриманням захисних споруд, бере участь у роботі комісій з визначення їх технічного стану та організації роботи з планування укриття населення у захисних спорудах;

26) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, нормативно-правові акти у межах повноважень, пов'язаних з реалізацією державної політики у сфері цивільного захисту;

27) у межах своїх повноважень бере участь у роботі координаційних груп Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в області;

28) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду обласною радою;

29) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

30)розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

31)опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

32)забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

33) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

34)контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

35)здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

36) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

37) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

38) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

39) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

40) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

41) забезпечує захист персональних даних;

42) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

43) здійснює інші передбачені законом повноваження.

8. Управління має право:

1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів міністерств та відомств України в області, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) порушувати клопотання перед головою обласної державної адміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, їх посадовим особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків таких ситуацій;

4)брати участь у розгляді районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок;

5) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі;

6) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій,мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

7) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

9. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та відомств України, а також з підприємствами, установами та організаціями області з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10.Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

11. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність перед головою обласної державної адміністрації за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

2) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов'язки між ними;

3)планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

4) вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

5) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

6) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

7)вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

8)може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9)представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації,з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Кіровоградській області;

11) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису, структури та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами в межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Управління;

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

14) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності;

15) призначає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, заохочує та притягає їх до дисциплінарної відповідальності;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

17) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) погоджує призначення на посади і звільнення з посад начальників відповідних відділів та управлінь райдержадміністрацій;

19) подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо утворення при Управлінні комісій, штабів, робочих груп та їх складу;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України,центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної а дміністрації, центральним органом виконавчої влади.

13. Начальник Управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням начальника Управління.

14. Фінансове забезпечення Управління здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників Управління у межах відповідних бюджетних призначень визначає г олова обласної державної адміністрації.

15. Структуру, штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

16. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням,власні бланки.

Перейти до початку документа
При використанні матеріалів посилання на Управління обов'язкове public@ucz.kr-admin.gov.ua